Skip to Main Content

HAW 290 - Ma Ka Hana Ka ʻOlelo, Ka ʻIke

Hawaiian Dictionary - Mary Kawena Pukui & Samuel Elbert
Na Mele Aimoku, Na Mele Kupuna, A Me Na Mele Ponoi O Ka Moi Kalakaua I
Spoken Hawaiian - Samuel Elbert
Ka Mooolelo Hawaii