Skip to Main Content

ʻŌlelo Hawaiʻi: Hawaiian Language Resources: 1st-yr Hawaiian

ʻŌlelo Hawaiʻi Videos

Ke Kāniwala Aupuni Hawaiʻi Highlights (2:50)

 

 

Kāniwala Aupuni Hawaiʻi from Kanaeokana on Vimeo.

 

 

Ka Leo ʻŌiwi: Learn Hawaiian Language on ʻŌiwi TV! (0:30)

 

 

Ka Leo ʻŌiwi Promo from Oiwi TV on Vimeo.

 

 

Kulāiwi: Archived Lessons with ‘Ekela Kanī‘aupi‘o Crozier, Lesson 1 (59:33)

ʻŌlelo Hawaiʻi LibGuide Link

ʻŌlelo Hawaiʻi eBooks

Hawaiian Dictionary - Mary Kawena Pukui & Samuel Elbert
Na Mele Aimoku, Na Mele Kupuna, A Me Na Mele Ponoi O Ka Moi Kalakaua I
Spoken Hawaiian - Samuel Elbert

ʻŌlelo Hawaiʻi Lessons